Michał Mintus

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie
Kancelaria Komornicza nr III w Goleniowie


ul. Pocztowa 34/3, 72-100 Goleniów
Komornik jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym.

Komornik Sądowy Michał Mintus jest uprawniony do prowadzenia egzekucji na obszarze podlegającym jurysdykcji Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, z wyjątkiem spraw:
- o egzekucję z nieruchomości,
- o wydanie nieruchomości,
- o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości,
- o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy,
- w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

W przypadku egzekucji z nieruchomości Komornik Sądowy Michał Mintus jest właściwy do prowadzenia spraw na obszarze powiatu goleniowskiego obejmującego:
- Gminę Goleniów,
- Gminę Nowogard,
- Gminę Maszewo,
- Gminę Osina,
- Gminę Przybiernów,
- Gminę Stepnica.


Kancelaria korzysta z instrumentów elektronicznych w postaci:

OGNIVO – system umożliwiający skierowanie elektronicznego zapytania o rachunki bankowe dłużnika w bankach komercyjnych oraz spółdzielczych a także dokonanie elektronicznego zajęcia wierzytelności rachunku bankowego.

CEPiK – dostęp do systemu umożliwiającego ustalenie drogą elektroniczną pojazdów mechanicznych zarejestrowanych na dłużnika.

ZUS PUE– możliwość skierowania elektronicznego zapytania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych celem ustalenia miejsca pracy dłużnika.

EPU – Elektroniczne Postępowanie Upominawcze. System umożliwiający obsługę spraw przez e-Sąd.

EKW – Elektroniczne Księgi Wieczyste. Umożliwia dostęp do treści księgi wieczystej online, wyszukiwania nieruchomości będących własnością dłużnika oraz dokonywania wpisów wieczystoksięgowych on-line.

CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej.

MPE – Monitor postępowania egzekucyjnego umożliwiający wgląd on-line do prowadzonych postępowań egzekucyjnych.

Kancelaria umożliwia również realizację orzeczeń wydanych w trybie Elektronicznego Postępowania Upominawczego (EPU).